Dementia

Dementia on yksi maailman kalleimmista ja nopeimmin kasvavista sairauksista, joka diagnosoidaan noin 9.9 miljoonalla ihmisellä vuosittain ja arvioitu vuosittainen kulu on noin $1 triljoonaa. Dementia on sateenvarjotermi erilaisille oireille. Yleisimmät kognitiiviset oireet liittyvät muistin heikentymiseen ja ajatteluun, kuin myös käyttäytymisen muutoksiin, jotka rajoittavat päivittäisten askareiden tekemistä. Tällä hetkellä 75% ihmisistä jotka elävät dementian kanssa eivät ole saaneet virallista diagnoosia.

Dementian oireet

Ihmiset usein mieltävät unohtelun ja ajatuksen hidastumisen normaaliksi osaksi vanhenemista. Tämä on osittain totta, dementia ei ole osana normaalia ikääntymistä. Dementiassa henkilön päivittäinen toimintakyky heikentyy. Dementia on etenevä sairaus ja vaikuttaa muistiin, ajatteluun, orientaatioon, ymmärrykseen, laskemiseen, oppimiseen, puhekykyyn ja arviointikykyyn.

Dementian vaiheet

Dementialla on erilaisia vaiheita. Aikainen dementia jätetään usein huomiotta, koska puhkeaminen on usein asteittaista ja oireet mielletään usein normaaliksi osaksi vanhenemista. Dementian myöhemmässä vaiheessa kognitiivinen häiriö tulee laajemmaksi ja henkilö tulee tarvitsemaan avustusta päivittäisissä askareissa.

Connect with Dementia specialists from home!

1. Lataa helppokäyttöinen sovelluksemme.

2. Täytä sinun terveys profiili.

3. Puhu hoitajamme kanssa.

4. Täydennä kognitiivinen testi.

5. Tapaa lääkärimme.

6. Ymmärrä testituloksesi ja riskit.

Hoito

Dementian hoitoon on erittäin suuri tarve. Tällä hetkellä on hyvin vähän dementiaan erikoistuneita lääkäreitä ja hoitajia maailmanlaajuisesti, ja ennaltaehkäisymenetelmät sekä lääkkeiden saatavuus ei ole tarpeeksi tehokasta. Kun dementian esiintyvyys kasvaa, perusterveydenhuollon struktuuri kamppailee laadukkaan hoidon toimituksessa. Teknologia voi edesauttaa muuttamaan tilanteen ja tehdä sen mahdolliseksi. Tabletti tai älypuhelin oikean sovelluksen kanssa voi tarjota mahdollisuuden tarpeelliseen hoitoon ja tukeen.