Geras app

Geras Solutions tarjoaa tutkimustietoon perustuvaa, ICT/mobiili terveys työkaluja, joka yhdistää käyttäjiä dementia spesialisteille tarjoamalla dementian riskiarvion. Geras tarjoaa myös sarjan työkaluja, jotka mahdollistavat käyttäjän ehkäisemään, pitämään huolta ja viivästyttämään kognitiivista heikentymää ja dementiaa ottamalla huomioon elämäntapa interventiot ja modifikaatiot. Sovellus rohkaisee henkilöitä huolehtimaan omasta terveydestään. Testimme arvioi seuraavia kognitiivisia toimintoja: työskentelyä ja lyhytaikaista muistia, toimeenpanoa ja visuospatiaalista kykyä, tarkkaavaisuutta ja orientaatiota aikaan ja paikkaan.

Pre diagnoosi

Ennakoivassa diagnosoinnissa käytetään hyväksi videokeskustelua,
joka yhdistää huolestuneet käyttäjät hoitajalle ja lääkärille
muodostettaessa ennakoivaa diagnoosia sairaudesta. Myös muita
standardoituja testejä ja diagnostisia standardeja hyödynnetään,
joita käytetään terveydenhuollossa. Ennakoiva diagnoosi antaa
varhaisen indikaation sairaudesta ja luo tietokannan tuloksille,
joita käytetään terveydenhuollon diagnoosi prosessissa säästäen
aikaa ja resursseja fyysisiltä klinikoilta.

Post diagnosis

Jälki diagnosointi toiminnot tarjoavat käytännöllisiä työkaluja käyttäjille, joilla on diagnosoitu dementia ja auttaa hallitsemaan sairautta sekä vahvistaa ennaltaehkäisemään tulevalta mentaaliselta heikentymältä. Käyttäjän on mahdollista konsultoida dementia
spesialistejamme ja saada asiaankuuluvaa ohjausta sairauden hallintaan.

Ole yhteydessä Dementia spesialisteihin kotoa käsin

1. Lataa helppokäyttöinen sovelluksemme.

2. Täytä terveysprofiilisi.

3. Puhu hoitajamme kanssa.

4. Täydennä kognitiivinen testi.

5. Tapaa lääkärimme.

6. Ymmärrä testituloksesi ja riskit.

Geras sovelluksen tieteellinen perusta

Geras Solutions sovellus perustuu tieteelliseesti vahvistettuihin metodologioihin ennaltaehkäisemään ja hidastamaan dementian puhkeamista sekä varustaa käyttäjiä ja hoitoon osallistuvia tietoisuudella viimeisimmistä tutkimustuloksista.

Menestynyt monialainen interventiona kehitetty FINGER -tutkimus on inspiraationa sovelluksen rakenteelle ja sisällölle. Sovellus mahdollistaa käyttäjilleen ennakoivan tavan vähentää riskiä kehittää dementia ottamalla mukaan elämäntapamuutokset, joiden on todistettu heikentävän kognitiivista riskiä. Käyttäjille tarjotaan digitaalinen versio gold-standardin diagnostisista työkaluista (perustuen MoCa ja MMSE:hen) kognitiivisen statuksen seulontaan, joita tulkitsevat dementia spesialistimme.

Käyttäjät joilla on jo diagnosoitu dementia on pääsy käytännöllisiin työkaluihin, jotka auttavat heitä hallitsemaan sairautta sekä kannustavat ennaltaehkäisemään tulevien kognitiivisten toimintojen hidastumista.

Tällä hetkellä kokeilut ovat meneillään muistiklinikoilla tarkoituksena kliinisesti testata sovelluksen työkaluja prioriteettina lanseeraus ja luokittelu. Samanaikaisia pilotti tutkimuksia tehdään useissa hoitokodeissa kansainvälisesti jatkokehittelynä hoidon antajille.


Viitteet:
Kivipelto M, Solomon A Ahtiluoto S, Ngandu T, LehtisaloJ, Antikainen R, Backman L. Hanninen T, Jula A Laatikainen T, Lindstrom J, Mangialasche F, Nissinen A Paajanen T, Pajala S. Peltonen M, Rauramaa R, Stigsdotter-Neely A,Strandberg T, TuomilehtoJ, Soininen H. The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER): study design and progress. Alzheimers Dement. 2013 Nov;9(6):657-65. doi: 10.1016/jjalz.2012.09.012.
Ngandu T, Lehtisolo J, Solomon A Levalahti 6 Ahtiluoto 5, Antikainen R, Backman L, Hanninen T, Jula A Laatikainen T, Lindstrom J, Mangialosche F, Paajanen T, Pajala S, Peltonen M, Rauramaa R, Stigsdotter- NeelyA Strandberg T, TuomilehtoJ, Soininen H, Kivipelto M. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomized controlled trial. Lancet. 2015 Jun 6;385(9984):2255-63. doi: 10.1016/50140-6736(15)60461-5.