Demens

Demens är en av de mest kostsamma och snabbast växande sjukdomarna i världen, med 9,9 miljoner nya patienter diagnostiserade varje år och en beräknad årlig kostnad på 1 biljoner dollar. Demens är ett paraplybegrepp för ett antal olika sjukdomar. De gemensamma kognitiva symptomen innebär försämring av minne och tänkande, liksom beteendeförändringar som begränsar möjligheten att utföra vardagliga aktiviteter. Idag har 75% av personer, som lever med demens, inte fått en formell diagnos.

Demenssymptom

Folk tenderar att koppla ihop glömska och långsammare tänkande med naturliga tecken på åldrande. Även om detta är delvis sant är demens inte en del av normalt åldrande. I demens blir en persons förmåga att sköta vanliga dagliga aktiviteter nedsatt. Demens är progressivt och påverkar minne, tänkande, orientering, förståelse, beräkning, inlärningskapacitet, språk och omdöme.

Demensstadier

Demens har olika stadier. Tidig demens är ofta förbisedd eftersom utvecklingen sker gradvis symptomen kan misstas för ett naturligt åldrande. I de senare stadierna av demens blir kognitiv försämring mer omfattande och individen behöver hjälp med dagliga uppgifter.

Kom i kontakt med demensspecialister hemifrån!

1.Ladda ner vår lättanvända app.

2. Fyll i din medicinska profil.

3. Prata med vår sjuksköterska.

4. Slutför det kognitiva testet.

5. Träffa vår läkare.

6. Förstå ditt testresultat och risker.

Behandling

Det finns ett dramatiskt behov av demensvård och behandling. För närvarande finns det mycket låg tillgänglighet av specialistläkare och sjuksköterskor globalt sett. Förebyggande metoder och läkemedel som finns tillgängliga idag är inte tillräckligt effektiva. I takt med att demensen växer kommer de primära vårdstrukturerna att få kämpa för att leverera högkvalitativ vård. Teknik kan bidra till att förändra denna situation och göra det möjligt för överkomlig vård och medicinsk teknik att nå dem med låg tillgänglighet. Även en surfplatta eller en smartphone, med rätt app, kan ge tillgång till väsentlig vård och support.