Behandling

Demens är idag ett tillstånd som inte har något botemedel och är väldigt svårt att behandla. Det finns medicinska specialister som utför diagnoser av demens och bidrar med stöd för patienterna, men de är inte lättillgängliga. Kolinesterashämmare är ett vanligen utskrivet läkemedel för att behandla demens. Det fungerar genom att öka nivåerna av vissa neurotransmittorer som är viktiga för funktionen av vårat minne och omdöme.

Utöver detta händer det att andra mediciner skrivs ut för att behandla andra symptom som kan finnas vid sidan om minnesförlust, så som depression, sömnproblem eller oro. Tyvärr så har dessa mediciner begränsad effekt men patienter kan göra vissa ändringar i sin livsstil som har bevisats kunna vara effektiva i att sakta ner sjukdomen utan några sidoeffekter. Exempel på detta är ändra till en bättre kost och öka ens sociala aktiviteter. Nedan kan du hitta mer information om några sorters kompletterande vård och dessutom hur teknologi kan användas för demensvård.

Om du vill veta mer om hur man äter, enligt FINGER Studien, klicka här:: Geras Solutions Kost.

Det finns flera metoder en kan prova efter att ha besökt en specialiserad doktor. Här nedan hittar du flera alternativ:

Komplementär vård

Biologiska åtgärder med naturliga medel.

Energiska åtgärder som främjar återhämtning av balanserade energier.

Kropp- och sinnesåtgärder som handlar om hur tankar och känslor kan påverka kroppen.

Kroppsinriktade åtgärder som handlar om hur ljus- och beröringsterapi kan användas för att främja avslappning och fysisk balans.

E-hälsa

Robotteknik
Experience-TV
Surfplatta
Smart lighting
Wearables och GPS-spårning
Virtuell verklighet

Om du vill veta mer om behandling, komplementär vård och E-hälsa kan du läsa mer

om dem på vår partners hemsida: Care for Carers.