Demensstadier

Demens är en uppsättning symptom som uppkommer när hjärnan utsätts för någon form av skada, så som Alzheimers eller en stroke. Stegen här nedanför beskriver en generell modell för hur förmågor förändras när vissa symptom uppkommer, och är menad att användas som en generell guide. Tänk på att det kan vara svårt att placera en person med demens på ett specifikt steg då de överlappar varandra.

Det finns tre stora steg inom demens. Nedan följer de symptomen som uppkommer i de olika stegen:

Första steget

Svårigheter med orientering
Upprepning
Kommunikationssvårigheter
Ångest
Glömska

Andra steget

Syfteslöst kringvandrande och att tappa bort sig
Förvirring över tid
Glömska
Förändrad sömncykel
Personlighets- och beteendeförändringar
Humör och känslor förändras
Aggression

Tredje steget

Inkontinens
Förändrat beteende
Hämmad rörlighet
Oförmåga att känna igen personer och platser
Oförklarlig upprördhet
Motvilja att röra sig på egen hand/em>
Hallucinationer

Om du vill veta mer om de olika stegen kan du läsa mer

om dem på vår partners hemsida: Care for Carers.