Demenssymptom

Demens är en uppsättning symptom som uppkommer när hjärnan utsätts för någon form av skada, så som Alzheimers eller en stroke. Symptomen kan variera från person till person och beror på vilken del av hjärnan som blivit utsatt samt vilken sorts skada eller tillstånd personen drabbats av. Kom ihåg att dessa symptom inte alltid är omedelbart märkbara, utan uppkommer ofta under varierande tidsperioder.

En person med demens har kognitiva symptom (problem med tänkande eller minnet). Det orsakar ofta problem med följande egenskaper:

Korttidsminne

Svårigheter att minnas saker som nyligen hänt.

Koncentrations-, planerings- och organiseringsförmånga

Svårigheter att ta beslut, att lösa problem eller
att utföra en serie moment (t.ex. matlagning).

Språk

Svårigheter att hänga med i en konversation
eller att hitta rätt ord för saker.

Visuospatial förmåga

Svårigheter med att bedöma avstånd (t.ex. på trappsteg)
och att se objekt i tre dimensioner.

Orientering

Svårigheter att hålla koll på dagens datum,
eller att förvirring uppstår kring var
personen befinner sig.

Demens är progressivt, vilket betyder att symptomen gradvis kommer att bli värre med tiden. Hur snabbt utvecklingen sker varierar stort från person till person. Medan demensen fortskrider kan personen utveckla annorlunda beteenden som inte vanligtvis hör till personligheten.

Om du vill veta mer om olika symptom kan du läsa mer om dem på vår partners hemsida: Dementia Forum.