Demenssymptom

Demenssjukdom är en uppsättning symptom som uppkommer när hjärnan utsätts för någon form av skada, så som Alzheimers, Lewykroppsdemens eller en stroke.

Symptomen kan variera från person till person och beror på vilken del av hjärnan som blivit utsatt samt vilken sorts skada eller tillstånd personen drabbats av.

Kom ihåg att dessa symptom inte alltid är omedelbart märkbara, utan uppkommer ofta under varierande tidsperioder.

En person med demenssjukdomar har kognitiva symptom (problem med tänkande eller minnet):

Korttidsminne

Svårigheter att minnas saker som nyligen hänt.

Språk

Svårigheter att hänga med i en konversation
eller att hitta rätt ord för saker.

Orientering

Svårigheter att ha koll på dagens datum, eller förvirring kring var personen befinner sig.

Koncentrations-, planerings- och organiseringsförmånga

Svårigheter att ta beslut, att lösa problem eller
att utföra en serie moment (t.ex. matlagning).

Visuospatial förmåga

Svårigheter med att bedöma avstånd (t.ex. på trappsteg) och att se objekt i tre dimensioner.

Demenssjukdomar är progressiva, vilket betyder att symptomen gradvis kommer att bli värre med tiden. Hur snabbt utvecklingen sker varierar stort från person till person. Medan demenssjukdomen fortskrider kan personen utveckla annorlunda beteenden som vanligtvis inte hör till personligheten.

Dementia Forum

Om du vill veta mer om olika symptom kan du läsa mer om dem på vår partners hemsida:

BESÖK HEMSIDAN