Geras app

Geras Solutions erbjuder patienter och vårdgivare ett ekosystem av digitala lösningar för demenssupport via ett lättanvänt mobilt hälsovårdsverktyg. Vi erbjuder även en uppsjö av verktyg för att användaren ska kunna motverka och fördröja kognitiv nedgång och demens genom åtgärder i patientens livsstil, vilket uppmuntrar denne att hålla reda på och ta hand om sin egen hälsa. Våra lösningar är kostnadseffektiva och lättillgängliga för patienter samtidigt som de ger tillgång till specialister inom demensvård. Våra tester utvärderar följande kognitiva funktioner: arbets- och korttidsminne, verkställande och visuospatial förmåga, uppmärksamhet, abstraktion och orientering.

Före diagnos

Fördiagnos-stadiet använder videosamtal för att ansluta berörda
användare med demenssjuksköterskor och läkare för att bilda en
uppfattning om demenssjukdom kan föreligga. Här använder vi
nyutvecklade tester för kognitiv funktion kombinerat med de
vanliga utredningar som används inom dagens sjukvård.
Utredningen ger en tidig indikation om demens föreligger till
användaren och skapar en databas med testresultat som används
av sjukvården under den formella diagnostiseringen. Detta
sparar tid och resurser i den fysiska kliniken.

Efter diagnos

Efter diagnos bidrar appen med ett praktiskt verktyg för användare som diagnostiseras med demens. Detta verktyg hjälper till att hantera sjukdomen och ger användaren möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare förvärring av sjukdomssymptomen. Patienterna har möjligheten att konsultera med våra certifierade demensspecialister och få vägledning som är relevant för sjukdomshantering.

Kom i kontakt med demensspecialister hemifrån!

1.Ladda ner vår lättanvända app.

2. Fyll i din medicinska profil.

3. Prata med vår sjuksköterska.

4. Slutför det kognitiva testet.

5. Träffa vår läkare.

6. Förstå ditt testresultat och risker.

Geras app ur vetenskapligt perspektiv

Geras Solutions-appen är baserad på vetenskapliga metoder för att förebygga och fördröja sjukdomsförloppet och bidra med kunskap till konsumenten samt vårdgivarna utifrån de senaste forskningsresultaten.

Resultaten i den framgångsrika FINGER-studien är den viktigaste inspirationen för appstrukturen och innehållet. Appen låter användare proaktivt minska risken för att utveckla demens genom att anamma en rad livsstilsförändringar med bevisad positiv effekt för personer med demens. Användare får tillgång till digitala diagnostiseringsverktyg vars resultat blir behandlat av en specialist inom demenssjukdomar.

Användare som redan har en demensdiagnos får tillgång till ett praktiskt verktyg för att hjälpa dem att hantera sjukdomen och ge dem möjlighet att bibehålla deras kognitiva funktion på en så hög nivå som möjligt.

För närvarande utförs kliniska studier i minneskliniker med syftet att testa appen före lansering och skalning. Samtidiga pilotstudier kommer att köras på flera vårdhem internationellt för att ytterligare förfina verktygen för vårdgivaren.

Referenser:
Kivipelto M, Solomon A Ahtiluoto S, Ngandu T, LehtisaloJ, Antikainen R, Backman L. Hanninen T, Jula A Laatikainen T, Lindstrom J, Mangialasche F, Nissinen A Paajanen T, Pajala S. Peltonen M, Rauramaa R, Stigsdotter-Neely A,Strandberg T, TuomilehtoJ, Soininen H. The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER): study design and progress. Alzheimers Dement. 2013 Nov;9(6):657-65. doi: 10.1016/jjalz.2012.09.012.
Ngandu T, Lehtisolo J, Solomon A Levalahti 6 Ahtiluoto 5, Antikainen R, Backman L, Hanninen T, Jula A Laatikainen T, Lindstrom J, Mangialosche F, Paajanen T, Pajala S, Peltonen M, Rauramaa R, Stigsdotter- NeelyA Strandberg T, TuomilehtoJ, Soininen H, Kivipelto M. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomized controlled trial. Lancet. 2015 Jun 6;385(9984):2255-63. doi: 10.1016/50140-6736(15)60461-5.