Kontakta demensspecialister hemifrån

Geras Solutions är ett kliniskt testat och CE-märkt medicinskt verktyg

Geras Solutions erbjuder evidensbaserade mobila hälsoverktyg, som ansluter användare till demensspecialister för att ge en demensbedömning och mer.*

Geras gör det möjligt för användare att ta del av riskreduktionsmetoder, baserade på den banbrytande FINGER-studien, för att förebygga eller försena kognitiv svikt genom livsstilsförändringar. Förutom positiva effekter på kognition sågs markanta förbättringar relaterade till andra kroniska sjukdomar genom att införa livsstilsförändringar över tid, samt att uppmuntra individer att följa och förbättra sin egen hälsa.**

Våra tester utvärderar följande kognitiva funktioner: arbets- och korttidsminne, verkställande och visuospatial förmåga, uppmärksamhet, abstraktion och orientering.

Lär dig mer om Geras Solutions:

Geras Solutions
steg-för-steg

1

Ladda ned vår lättanvända app

2

Fyll i din medicinska profil och slutför det kognitiva testet.

3

Kom i kontakt med vår läkare. Förstå dina testresultat och risker.*

4

Förbättra och följ dina framsteg med riskreduktion- och risknivåmodulerna.**

Scientific note

Geras Solutions tillhandahåller AI-baserat medicinskt beslutsunderstöd till vårdgivare, läkare och forskare.

 

Vi fokuserar på digitalisering av tidigare etablerade neuropsykologiska testbatterier och kombinerar dessa validerade metoder med nya testmetoder för bedömning av kognitivt funktionsnedsättning som utvecklats och utvärderats genom kliniska prövningar i samarbete med läkare och forskare på Kognitiva mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vårt digitaliserade kognitionstest har genomgått klinisk testning och uppvisar samma sensitivitet och specificitet som dagens ”papper och penn” tester som utgör ”gold-standard” vid demensutredningar (MoCA/MMSE).

 

Våra utredningsverktyg möjliggör objektiv utvärdering av kognitionsförmågan via tusentals digitala datapunkter. Detta resulterar i att vårdgivare kan fullt ut fokusera på patienten istället för slösa tid åt insamling av data manuellt. Istället genererar vi sammanfattningar av de automaträttade testerna till en digital rapport som är utvecklad och skräddarsydd för att underlätta läkaren bedömning.

 

Geras Solutions appen är även baserad på den framgångsrika och banbrytande Finger-studien utvecklad av vår vetenskapliga rådgivare-professor Miia Kivipelto. Applikationens uppbyggnad är inspirerad av hennes forskning och ger användaren möjlighet att proaktivt försena eller förhindra kognitiv svikt över tid genom olika livsstilsinterventioner.

References:

Kivipelto et al. Risk score for the prediction of dementia risk in 20 years among middle aged people: a longitudinal, population-based study.
The Lancet. Neurology, ISSN: 1474-4422, Vol: 5, Issue: 9, Page: 735-41, Publication Year: 2006.

Kivipelto et al. The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER): study design and progress.
Alzheimer’s & dementia: the journal of the Alzheimer’s Association. 2013 Nov; 9(6):657-65. doi: 10.1016/jjalz.2012.09.012.

Kivipelto et al. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomized controlled trial. Lancet. 2015 Jun 6; 385(9984):2255-63. doi:10.1016/50140-6736(15)60461-5.

Åstrand R. Neurokognitiv Symtomenkät: Hjärnregionalt orienterad och grafiskt vägledande presentation av rapporterade symtom vid diagnostik av demenssjukdom. Svensk Geriatrik. 2015;2:22-6. www.symtomenkaten.se

Åstrand R, Rolstad S, Wallin A. Cognitive Impairment Questionnaire (CIMP-QUEST): reported topographic symptoms in MCI and dementia.
Acta Neurol Scand. 2010:121:384-391

*Videosamtalstjänster varierar beroende på land och tillgänglighet av specialister.

**Baserat på metoder utvecklade och validerade inom FINGER-studien.

CE-märkning

  • Geras Solutions är ett CE-märkt medicinsk verktyg klass 1 registrerad hos Läkemedelsverket i Sverige.

GDPR

  • Vår plattform är kompatibel med GDPR och datareglering i enlighet med Patientdatalagen.