Vi strävar efter att förändra
livet för miljoner manniskor som på något sätt påverkas
av demens globalt.

Vi stärker individer genom att ge tillgång till vård på distans med hjälp av digitaliserade diagnostiska och sjukdomsstödjande lösningar för att underlätta patienternas och samhällets växande behov.

Snabb och enkel tillgång till demenssupport hemifrån

Genom tidig diagnos kan vi radikalt förbättra livet för dem som på något sätt påverkas av demens. Geras Solutions för samman patienter, familjemedlemmar, och vårdgivare direkt till specialister* för klinisk bedömning, riskreduktion och stöd.

Dessa verktyg är avsedda att användas under varje patients hela sjukdomstid för att underlätta patienternas och samhällets växande behov.

Geras Solutions består av följande digitala verktyg:

Geras Mottagning

Ett digitaliserat kliniskt verktyg som erbjuder medicinskt beslutsstöd samt tillgång till demensspecialister via videosamtal.*

Riskreduktion

Ett digitalt verktyg som kan göra det möjligt för användaren att förebygga eller sakta ned kognitiv svikt, över tid, genom livsstilsinterventioner.**

Geras Support

Sjukdomshantering och stöd för patienter, anhöriga och vårdgivare genom uppföljningar efter diagnos via videochatt och andra digitala lösningar.*

Risknivå

Ett digitalt verktyg som uppmuntrar och hjälper användaren till att aktivt påverka modifierbara riskfaktorer i syfte att bromsa utvecklingen av kognitiv svikt.

BeBrainPowerful®

Kampanjen BeBrainPowerful® belyser vikten av hjärnhälsa och för samman kunskap, samhälle och forskning för att möta en av världens största hälsoutmaningar — kognitiv svikt och demenssjukdomar.

*Videosamtalstjänster varierar beroende på land och tillgänglighet av specialister.

**Baserat på metoder utvecklade och validerade i FINGER-studien.

Miia Kivipelto, MD, PhD

Professor i Klinisk Geriatrisk
Epidemiologi vid Karolinska Institutet

Kommunicera med demensspecialister
hemifrån

Globalt får 75% av dem som lever med demens aldrig en formell diagnos. Vi strävar efter att förändra detta genom att ge tillgång till demenssupport direkt från hemmet och tillhandålla resursbesparande verktyg som ökar möjligheterna för tidig upptäckt och diagnos.

Geras Solutions för samman patienter, familjemedlemmar, och vårdgivare med specialister* för klinisk bedömning, riskreduktion samt stöd. Dessa verktyg är avsedda att användas under varje patients hela sjukdomstid.

images-29

Geras Mottagning, Geras Support, Riskreduktion och Risknivå använder AI- och maskininlärningsprocesser, tolkade av specialister, för att garantera demenssupport som är vetenskapligt testad och utvecklad tillsammans med Karolinska Universitetssjukhusets Kognitiva mottagning.

I samarbete med:

Addhealthmedia

Stöder oss:

innoway-logo
wyld-logo
invest-stockholm-gray
vinnova-logo
nvidia-hz-logo
SALSS_Logo_2019
venture-cup-logo
scrive-logo

Senaste blogginlägget: