Om oss

Geras Solutions jobbar med att drastiskt förbättra livet för miljontalsmänniskor som direkt- eller indirekt påverkas av kognitiv svikt eller demenssjukdomar, så som Alzheimers.

Detta gör vi genom att digitalisera traditionella former av demensvård och därmet överbrygga många av de hinder som i dagsläget möter denna utsatta patientgrupp. Delar av detta löser vi med praktiska redskap för vården, men även genom att öka medvetenheten om neurokognitiva sjukdomar i stort.

Detta för att kunna sänka andelen påverkade som aldrig får någon diagnos från 75% till 0%.

Team

Rickard Forsman

VD

Victor Bloniecki, MD

Kliniskt Innehållsansvarig

Laila Atmane

Produktansvarig

Vladimir Osipov

Utvecklingsledare

Hoor Jalo

Forskning och utvecklingsingenjör

Martin Domon

Utvecklarepraktikant

Vitaliy Shishov

Back End Utvecklare

Sommarpraktikanter

Porraphun Rieanjarernsuk

Patient UX uplift

Tyra Lagerberg

Patient UX uplift

Julio Sosa

Health Economics

Padmagiri Giridhargopal

Health Economics

Niya Thomas

Regulatory conformity

Mouna Ghannam

HCP UX uplift

Rådgivande styrelse

Göran Hagman

Neuropsykolog,
Karolinska Universitetssjukhuset

Ragnar Åstrand

Specialist i geriatrik/kognitiv medicin

Paul Beatus

Katalysator för Digital Innovation, H2 Health Hub

Björn Arvidsson

Ambassadör för Framtidens hälso- och sjukvård, STUNS Life Science

Per Båtelson

Svensk hälsoledare och
entreprenör

Styrelsemedlemmar

Bo Mattsson

Ordförande

Lars Ekström

Styrelsemedlem

Ludvig Mörnesten

Styrelsemedlem

Miia Kivipelto, MD, PhD

Professor i Klinisk Geriatrisk
Epidemiologi vid Karolinska Institutet