Om Oss

Geras Solutions jobbar med att drastiskt förbättra livet för miljontalsmänniskor som
direkt- eller indirekt påverkas av kognitiv svikt eller demenssjukdomar, så som Alzheimers.

Detta gör vi genom att digitalisera traditionella former av demensvård och därmet överbrygga många av de hinder som i dagsläget möter denna utsatta patientgrupp. Delar av detta löser vi med praktiska redskap för vården, men även genom att öka medvetenheten om neurokognitiva sjukdomar i stort.

Detta för att kunna sänka andelen påverkade som aldrig får någon diagnos från 75% till 0%.

Ledningsgrupp

Haza Newman

VD

Victor Bloniecki, MD

Kliniskt Innehållsansvarig

Vladimir Osipov

Utvecklingsledare

Rickard Forsman

Kommersiellt ansvarig

Gisselle Avila

Media Koordinator

Tom von Sydow

Lead Strategy Koordinator

Vitaliy Shishov

Back End Utvecklare

Simon Tong

Utvecklarepraktikant

Rådgivande styrelse

Miia Kivipelto

Professor i Geriatri,
Karolinska Institutet

Björn Arvidsson

Ambassadör för Framtidens hälso- och sjukvård, STUNS Life Science

Göran Hagman

Neuropsykolog,
Karolinska Universitetssjukhuset

Per Båtelson

Svensk hälsoledare och
entreprenör

Styrelsemedlemmar

Bo Mattsson

Ordförande

Lars Ekström

Styrelsemedlem

Karin Lind-Mörnesten

Styrelsemedlem

Ludvig Mörnesten

Styrelsemedlem